SEO

Optimalizace pro vyhledávače je jedním z elementárních prvků internetového marketingového mixu. Pomocí optimalizace webu, budování zpětných odkazů a zvyšování pozic na vybraná klíčová slova v přirozených výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů (Google, Seznam, Centrum, Bing) umožňuje dlouhodobě a relativně trvale zvyšovat návštěvnost webů a eshopů.

Principy SEO optimalizace jsou velmi sofistikované a komplexní. V rukou amatérů mohou zásahy do struktury webu, architektury interních odkazů nebo pokusy o linkbuilding často i uškodit. Ačkoliv jde v mnoha směrech o velmi abstraktní obor marketingu na internetu, má svá jasná pravidla a praxí ověřené funkční postupy. Chcete-li pomoci implementovat SEO pro Váš internetový obchod, webovou aplikaci nebo blog, rád Vám pomohu. Má zkušenost získaná v průběhu let práce v oblasti vývoje a propagace webů spolu s aktuálními trendy vývoje algoritmů internetových vyhledávačů jednoznačně potvrzuje prosté a funkční pravidlo:

Obsah je král, obsah prodává.

To jest, králem dnešní optimalizace pro vyhledávače je původní a zcela originální obsah, jehož jazyková i obsahová kvalita je přidanou hodnotou webu pro jeho návštěvníky. Základem úspěšné optimalizace pro vyhledávače je copywriting. Až druhým faktorem úspěchu jsou onPage faktory optimalizace. Mezi důležité faktory stránky patří především validita kódu, přístupnost webu, logická sémantika, kvalitní navigace a přístupnost menu, architektura interních odkazů, pěkné URL a další. Třetím elementem SEO, který zajišťuje hodnocení webu z pohledu vyhledávačů (tzv. ranky), je budování zpětných odkazů (tzv. linkbuilding).

Služby optimalizace pro vyhledávače

Open Mage nenabízí komplexní seo servis nebo paušální služby. Nabízím profesionální jednorázové činnosti, které úzce souvisí s portfóliem služeb nabízených na tomto webu. Nabízím jednorázové konzultace strategie optimalizace pro vyhledáče, profesionální copywriting, analýzy klíčových slov / přístupnosti / návštěvnosti / statistik, ale také tvorbu blogu, microsite či podpůrného webu za velmi rozumné ceny. Tyto podpůrné weby zajistí tvorbu zpětných odkazů a zvýší pozice Vašeho hlavního komerčního webu ve vyhledávačích. Jako freelancer se zkušenostmi z marketingové agentury, kde jsem pracoval na propagaci významných webů a eshopů, jsem schopen nabídnout profesionální služby za dostupné ceny.

  • Jednorázové konzultace strategie marketingu pro internetové vyhledávače.
  • Tvorba obsahu a profesionální copywriting.
  • SEO analýza, analýza návštěvnosti, analýza statistik a analýza klíčových slov.
  • Psaní a publikování PR článků.
  • Tvorba mikrostránek, podpůrných webů a blogů.
  • Specializace na lokální i vícejazyčné SEO pro internetové obchody, především na platformě Magento.
  • Integrace webu s Google Webmaster Tools a Google Analytics vč. měření cílů a modulu eCommerce.