Site Overlay

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Správcem a jediným zpracovatelem osobních údajů zákazníků a návštěvníků webu www.openmage.cz je Stanislav Puffler, DiS. (IČO: 66673879 – dále jen „správce“), živnostník se sídlem Komenského 696/8, 435 11 Lom. Neváhejte se nás zeptat na vše, co souvisí s ochranou Vašich osobních údajů a to telefonicky na čísle 773 565 747 nebo emailem na adrese info@openmage.cz.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v drtivé většině u poptávek z kontaktního formuláře na webu nebo přímých poptávek a dotazů stávajících a potenciálních zákazníků, kteří tak činí na základě své svobodné vůle.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • jméno a email návštěvníka webu poptávajícího služby Open Mage
 • popisné údaje

Účel zpracování osobních údajů

Požadované informace potřebuji pro možnost zpětného kontaktování zájemce o služby Open Mage.

 • Interně se uchovávají data poptávek z webu v emailové schránce a databázi webu
 • Data zákazníků nejsou předávané jiným zpracovatelům

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého  a  osobního  života  subjektu  údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Způsob ochrany osobních údajů

Veškerá komunikace Vašeho prohlížeče s naším webovým serverem je šifrována protokolem HTTPS (SSL certifikát) a nelze ji tak po cestě odchytit. Vámi poskytnutá data jsou bezpečně uložena v databázi webových stránek. Pravidelně je prováděn bezpečnostní audit a taktéž jsou nasazeny veškeré dostupné aktualizace redakčního systému a bezpečnostní záplaty pro technické řešení webu.

Technickým řešením webu je open source platforma WordPress. Web je hostován na serveru hostingové společnosti WEDOS a ta je tedy jediným zpracovatelem osobních údajů mimo provozovatele těchto webových stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů se liší dle situace. V případě osobních údajů získaných z poptávek, které se realizují se data uchovávají pro účely daňové evidence/fakturace a účely reklamací podle platných zákonů ČR. U poptávek, jež nebyly realizované, jsou data poptávajících smazána nejpozději do 5 let.

Seznam cookies, se kterými systém eshopu pracuje

V následující tabulce jsou uvedeny cookies, které shromažďujeme a jaké informace ukládají. Souhlas s analytickými a marketingovými cookies Vám umožňuje vždy lišta s patřičným souhlasem.

Název COOKIEPoužití COOKIE
_GACookie sloužící pro účely měření návštěvnosti webu nástrojem Google Analytics.
_GIDCookie sloužící pro účely měření návštěvnosti webu nástrojem Google Analytics.
_UTMACookie sloužící pro účely měření návštěvnosti webu nástrojem Google Analytics.
_UTMZCookie sloužící pro účely měření návštěvnosti webu nástrojem Google Analytics.
Seznam cookies používaných na webu openmage.cz

Marketingové nástroje třetích stran

Kromě vlastního měření webu a platformy redakčního systému WordPress využívám i služeb třetích. Především proto, abych byl schopen stále zlepšovat web a poskytovat lepší služby / zákaznický servis. Na webu jsou s mým plným vědomím a odpovědností vůči Vaší bezpečnosti nasazené tyto nástroje třetích stran:

GOOGLE ANALYTICS (anonymní měření zdrojů a chování návštěv na webu)