Ochrana osobních údajů

Při vyplňování poptávkového formuláře na stránkách www.openmage.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Své osobní údaje svěřujete provozovateli tohoto webu, kterým je Stanislav Puffler, DiS. (IČ 66673879). Uvědomuji si plně důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

Stanislav Puffler zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím těchto webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou či osobou tyto údaje poskytnuvší. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a tyto údaje pak budou bez prodlení zlikvidovány.

Stanislav Puffler, jako provozovatel tohoto webu, tímto informuje subjekty poskytující zde informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k vlastním marketingovým účelům. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu v žádném případě poskytnuty jiné společnosti.